eSzkoła Moja Wielkopolska

eSzkoła – Moja Wielkopolska

 

      II LO w Swarzędzu jest jedną ze 105 szkół (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) naszego województwa biorących udział w projekcie „eSzkoła – Moja Wielkopolska” realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Głównym celem projektu jest wdrożenie w wybranych szkołach programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego, wspomaganych internetową platformą edukacyjną. Rezultatem będzie przyłączenie objętych projektem szkół do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą szkół, głównie poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne. Ważnym działaniem jest przeprowadzenie 32 wykładów online z przedmiotów przyrodniczych i matematyki dla wszystkich uczniów i nauczycieli wytypowanych szkół. W wykładach uczestniczyć mogą wszyscy uczniowie zaangażowani w projekt – wybrana reprezentacja w sposób bezpośredni – na sali wykładowej, a reszta dzięki bezpośredniej transmisji streamingowej przez Internet. Projekt realizowany jest w trzech edycjach, po jednej w każdym roku szkolnym, w latach 2012- 2014. W każdej edycji udział biorą trzy dziesięcioosobowe grupy uczniów danej szkoły pod okiem trójki opiekunów. Każda grupa wybiera sobie temat (najlepiej z dziedziny matematyczno-przyrodniczej) i stara się go zgłębić pracując metodą projektu, wykorzystując nowoczesne technologie.

 

Pierwsza edycja projektu rozpoczęła się wiosną 2012 roku.

 

      Grupa, którą kierowała prof. Olga Szczepaniak, zajęła się stworzeniem projektu ogrodu. W trakcie pracy uczniowie zwiedzili ogród botaniczny i wiele prywatnych ogrodów, przeprowadzili wywiady z ogrodnikami i właścicielami ogrodów. Efektem ich pracy był projekt ogrodu, który narysowali w formie plakatu. Grupa wykonała także setki zdjęć roślin, które mogły się znaleźć w zaprojektowanym ogrodzie.

Strona projektu Zielono nam

      Kolejna grupa zajęła się tematem piwa. Projekt „Piwo Know-How”, nad którym czuwała prof. Anna Waszkiewicz, dotyczył tajników procesu produkcji piwa i tematu uzależnień. W czasie swojej pracy uczniowie pojechali zwiedzić browar w Żywcu, przeprowadzili eksperyment dotyczący procesu fermentacji i odwiedzili poradnie leczenia uzależnień. Choć temat projektu budził na twarzy uczniów uśmiech, efektem ich pracy było poszerzenie wiedzy na temat procesów chemicznych i biologicznych towarzyszących procesowi produkcji piwa i jego wpływu na organizm człowieka.

Strona projektu Piwo Know-How

      Trzecia grupa, składająca się z drugoklasistek, pod opieką prof. Anny Adamczyk postanowiła zainteresować się kwestią krwiodawstwa oraz krwi w znaczeniu biologicznym i medycznym. Poprzez swój projekt uczennice starały się zachęcić jak największą liczbę swoich rówieśników do oddawania tego cennego płynu. Dziewczęta spotkały się z prezesem swarzędzkiego Koła Honorowych Dawców Krwi, przyłączyły się do akcji oddawania krwi w naszym mieście oraz do „Krewnych Euro” w Strefie Kibica w Poznaniu. Uczestniczki projektu odwiedziły także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, gdzie nakręciły film o tym, jak krok po kroku można zostać honorowym dawcą krwi.

Strona projektu „Świry i wampiry” czyli oddaj swoją krew

 

W roku szkolnym 2012 / 2013 odbyła się II edycja projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska”.

 

      Projekt prowadzony przez prof. Ewę Portalę-Janik „Moje miasto a w nim… co robić, gdy nie ma co robić?” realizowali uczniowie klas pierwszych. Sprawdzili, jak mieszkańcy Swarzędza i najbliższej okolicy wykorzystują infrastrukturę miasta oraz tereny naturalne w celu podnoszenia swojej sprawności fizycznej, czy są aktywni ruchowo, czy miasto sprzyja uprawianiu sportu zarówno na poziomie wyczynowym jak i dla samego siebie. Grupa interesowała się też tym, jakie formy aktywności ruchowej obecnie cieszą się największą popularnością i zainteresowaniem młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Strona projektu Moje miasto a w nim… co robić, gdy nie ma co robić?

      Kolejna grupa, złożona z drugoklasistów, pod okiem prof. Hanny Kempki zajęła się tematem komunikacji. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie, jakie skutki społeczne, ekonomiczne i dla środowiska niesie rozwój komunikacji w naszym regionie. Informacje uczniowie zdobywali z różnych źródeł np. przeprowadzali wywiady, zwiedzili zakład produkcji samochodów, poruszali się różnymi środkami transportu. Wnioski z podjętych działań przedstawili podczas debaty oksfordzkiej.

Strona projektu Komunikacja-przyjaciel czy wróg?

      Projekt „Niezłe ziółka, czyli jak wykorzystywać właściwości ziół dla poprawy: zdrowia, urody i smaku” realizowała trzecia grupa pod kierunkiem prof. Lucyny Musielak. Celem głównym ich projektu było zorganizowanie festiwalu ziół podczas święta naszej szkoły. Uczestnicy projektu proponowali m.in.: napoje i potrawy, których składnikiem były zioła, testowanie samodzielnie wykonanych preparatów kosmetycznych, konkursy z rozpoznawania gatunków ziół i przypraw oraz aromaterapię.

Strona projektu Niezłe ziółka

III edycja projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska”.

      W czerwcu zakończyła się III edycja projektu „eSzkoła”. Ponownie wzięły w nim udział trzy grupy uczniów z klas pierwszych i drugich. Każda grupa wybrała sobie inny temat i pod okiem opiekunów starała się go zgłębić. Ocenę formalną przeszły wszystkie zespoły naszego liceum, dzięki temu do 30 lipca można głosować na ich projekty wchodząc na przygotowane przez nich strony internetowe.

      Grupa p. Beaty Czerskiej POLICJA-lubię to! postanowiła sprawdzić czym zajmuje się Policja w naszym regionie i jak postrzegana jest praca policjanta. Uczennice zastanawiały się dlaczego warto wybrać zawód policjanta i jakie predyspozycje należy posiadać aby pełnić służbę w Policji. Zaprojektowały i wydały kalendarz „POLICJA- Lubię to!”, prezentujący całe spektrum pracy policjanta, oraz współpracę Policji z klasą policyjną w II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu.

Strona projektu POLICJA „lubię to”

      Grupa p. Błażeja Jaworskiego postanowiła przedstawić informacje dotyczące dwóch klubów piłkarskich ze Swarzędza, tematem projektu były „Derby Swarzędza”. Chłopcy przyjrzeli się współpracy, rywalizacji oraz emocjom towarzyszącym spotkaniom tych klubów. Przybliżyła również zagadnienia związane z teorią i praktyką treningu sportowego.

Strona projektu Derby Swarzędza

      Grupa p. Agnieszki Szymankiewicz zastanawiała się: Ilu rzeczy dowiadujesz się za pośrednictwem wzroku? Jak często cieszysz się pięknem pejzażu? Ile filmów i dzieł sztuki wywarło na tobie wrażenie? Tematem projektu był wzrok czyli „Patrzeć inaczej”. Patrząc na jakiś przedmiot, poznajesz jego kolor, kształt, grubość, odległość od ciebie, wymiary, powierzchnię, materiał, z którego jest zrobiony, czy i jak się porusza … Ta wiedza pozwala zrozumieć otaczający nas świat. Informacje zbierane przez oczy – niezwykle cenny narząd – przekazywane są następnie do mózgu, który je analizuje, zapamiętuje i porównuje z danymi zgromadzonymi wcześniej. Przez realizację naszego projektu chcieliśmy poznać warunki działania wzroku
i jego niezwykłe możliwości, wśród których jest też…łatwowierność!

 

 

Zakończenie projektu.

Scroll to Top
Skip to content