brain, training, consulting-7486703.jpg

Egzaminy poprawkowe w Zespole Szkół nr 2

Egzaminy poprawkowe w Zespole Szkół nr 2

odbędą się w dniu 29 sierpnia 2023

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów poprawkowych dla uczniów kl. I, II, III i IV

są zamieszczone na szkolnej tablicy ogłoszeń

oraz informacji udziela sekretariat szkoły.

29.08.2023, wtorek, godz. 9.00, sala nr 4

j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka

Komisja – przew. wicedyr. W. Hoffmann

                    prof. O. Tomczak

                    prof. O. Szczepaniak

                    prof. O. Promiński

                    prof. A. Waźbińska

                    prof. M. Brzycka

Scroll to Top
Skip to content