Dla rodziców

Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram spotkań z rodzicami:

7.09.2022 (środa) – zebrania dyrekcji z rodzicami uczniów kl. I i wychowawcami klas:

·      17.30 – kl. IA i kl. IB

·      18.00 – kl. IC i kl. ID

·      18.30 – kl. IE

 

21.09.2022 (środa) – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów kl. II i III oraz dyrekcji z rodzicami uczniów kl. IV:

· 18.00 – kl. II i kl. III

· 18.00 – kl. IVA i kl. IVB

· 18.45 – kl. IVC i kl. IVD

 

 

23.11.2022 (środa), godz. 18.00 – zebrania wychowawców klas z rodzicami – podanie ocen proponowanych (informacja pisemna o zagrożeniach oceną ndst. i oceną naganną zachowania)

 

07.12.2022 (środa), godz. 18.00 – Drzwi otwarte dla rodziców  – podanie zagrożeń

 

 

11.01.2023  (środa), godz. 18.00 – zebrania śródroczne

 

 

29.03.2023 (środa), godz. 18.00  – zebrania wychowawców klas z rodzicami; podanie  ocen proponowanych
 w kl. IV (informacja pisemna o zagrożeniach oceną ndst. i oceną naganną zachowania)

 

24.05.2023 (środa), godz. 18.00  – zebrania z rodzicami kl. I, II i III podanie  ocen proponowanych (informacja pisemna o zagrożeniach oceną ndst. i oceną naganną zachowania)

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

31 października 2022r. (poniedziałek),

22 grudnia 2022r. (wigilie klasowe- czwartek),

zgodnie z terminami egzaminów maturalnych

2 maja 2023r. (wtorek) oraz 9 czerwca 2023r.  (piątek)

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka
Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:
– kaszel,
– temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
– bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
– utratę węchu o nagłym początku,
– utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
– wysypkę,
pozostaw dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.


Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.


Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.
Więcej informacji na stronie internetowej MINISTERSTWA

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną
Jeżeli Twoje dziecko lub inne osoby razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.


Kwarantanna dotyczy osób, które:
– przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,
– miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;
– mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.


Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:
– w żadnym wypadku nie wolno wychodź z domu,
– spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
– jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.


Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
Każda szkoła posiada opracowany regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii. Zawarte w nim procedury są dostosowane do konkretnej szkoły, uwzględniając jej specyfikę, warunki lokalowe, liczebność uczniów oraz inne ważne elementy właściwe dla tej placówki.
Procedury danej szkoły mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu.
W regulaminie mogą być uregulowane kwestie takie jak np.: pomiar temperatury, obowiązkowa osłona ust i nosa, czy inne, o których zdecydował dyrektor.

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu
Z uwagi na zminimalizowane ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w otwartej przestrzeni pod warunkiem ciągłego zachowania dystansu społecznego niezwykle ważne jest aby możliwie jak najczęściej spędzać czas na świeżym powietrzu niż w zamkniętych pomieszczeniach.
Aktywność fizyczna jest nie tylko istotna dla utrzymania prawidłowej masy ciała, ale ma ogromne znaczenie przy budowaniu prawidłowej odporności organizmu.

Przydatne linki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

ul. Dworcowa 7 (III piętro), tel. 817-49-51, e-mail: pppswarzedz.powiat.poznan.pl

 

zadajpytanie.alkoholizm@swarzedz.pl

zadajpytanie.narkomania@swarzedz.pl

zadajpytanie.przemoc@swarzedz.pl

zadajpytanie.anoreksjabulimia@swarzedz.pl

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1

Scroll to Top
Skip to content