Dla rodziców

Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1. 15 września 2021 – zebranie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów kl. I (od godz. 17.30, dokładne godziny spotkań w poszczególnych klasach przekażą wychowawcy)
2. 22 września 2021 – zebranie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów kl. II, III i IIIg (od godz. 17.30, dokładne godziny spotkań w poszczególnych klasach przekażą wychowawcy)
3. 3 listopada 2021 – śródokresowe zebrania z rodzicami uczniów kl.I, II i III (od godz. 17.30, dokładne godziny spotkań w poszczególnych klasach przekażą wychowawcy)
4. 1 grudnia 2021 – drzwi otwarte dla rodziców połączone z informacją o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi

II semestr 2021/2022

5. 12 stycznia 2022 – zebrania z rodzicami dot. podsumowania I półrocza
6. 6 kwietnia 2022 – zebrania z rodzicami uczniów kl. I, II i III połączone z informacją o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi w kl. maturalnych
7. 8 czerwca 2022 – drzwi otwarte dla rodziców uczniów kl. I i II połączone z informacją o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi

Terminy wystawiania ocen dla uczniów

1. Za I semestr 2021/2022 – proponowane: 24 listopada 2021
  semestralne: 22 grudnia 2021
2. Za II semestr 2021/2022 dla kl. maturalnych:
  proponowane: 30 marca 2022
  końcowe: 26 kwietnia 2022
3. Za II semestr 2021/2022  dla kl. I i II:
  proponowane: 1 czerwca 2022
  końcowe: 21 czerwca 2022

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

1. 14 października 2021 (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej
2. 12 listopada 2021 (piątek) – dzień po Narodowym Święcie Niepodległości
3. 7 stycznia 2022 (piątek) – dzień po Święcie Trzech Króli
4. 4, 5 i 6 maja 2022 (środa, czwartek, piątek) – pisemne egzaminy dojrzałości z j.polskiego, matematyki i j. angielskiego (zwolnienie z zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I i II)
5. 17 czerwca 2022 (piątek) – dzień po święcie Bożego Ciała

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka
Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:
– kaszel,
– temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
– bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
– utratę węchu o nagłym początku,
– utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
– wysypkę,
pozostaw dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.


Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.


Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.
Więcej informacji na stronie internetowej MINISTERSTWA

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną
Jeżeli Twoje dziecko lub inne osoby razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.


Kwarantanna dotyczy osób, które:
– przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,
– miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;
– mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.


Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:
– w żadnym wypadku nie wolno wychodź z domu,
– spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
– jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.


Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
Każda szkoła posiada opracowany regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii. Zawarte w nim procedury są dostosowane do konkretnej szkoły, uwzględniając jej specyfikę, warunki lokalowe, liczebność uczniów oraz inne ważne elementy właściwe dla tej placówki.
Procedury danej szkoły mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu.
W regulaminie mogą być uregulowane kwestie takie jak np.: pomiar temperatury, obowiązkowa osłona ust i nosa, czy inne, o których zdecydował dyrektor.

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu
Z uwagi na zminimalizowane ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w otwartej przestrzeni pod warunkiem ciągłego zachowania dystansu społecznego niezwykle ważne jest aby możliwie jak najczęściej spędzać czas na świeżym powietrzu niż w zamkniętych pomieszczeniach.
Aktywność fizyczna jest nie tylko istotna dla utrzymania prawidłowej masy ciała, ale ma ogromne znaczenie przy budowaniu prawidłowej odporności organizmu.

Przydatne linki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

ul. Dworcowa 7 (III piętro), tel. 817-49-51, e-mail: pppswarzedz.powiat.poznan.pl

 

zadajpytanie.alkoholizm@swarzedz.pl

zadajpytanie.narkomania@swarzedz.pl

zadajpytanie.przemoc@swarzedz.pl

zadajpytanie.anoreksjabulimia@swarzedz.pl

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1

Przewiń do góry
Skip to content