Aktualności

 

Spotkanie z żołnierzem Armii Krajowej

      16 marca w naszym liceum gościliśmy przedstawiciela Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Wielkopolskiego płk. lek.med. Jana Górskiego i p. Henryka Józefowskiego – członka zarządu tej organizacji.
      Pułkownik Jan Górski, rocznik 1922, bardzo ciekawie opowiadał o swojej konspiracyjnej działalności w Armii Krajowej w czasie II wojny światowej na terenie powiatu opoczyńskiego (woj. świętokrzyskie). Po zakończeniu wojny w 1945 roku został aresztowany przez nowe władze komunistyczne, osadzony w więzieniu i skazany w pokazowym procesie na karę śmierci, która w ostatniej chwili została zamieniona na dożywocie. Został zwolniony po 9 latach w okresie odwilży październikowej 1956 r., będąc po 30-tym roku życia dokończył przerwane studia medyczne (był najstarszym studentem na roku). Przez cały okres komunizmu w Polsce nie mógł mówić o swoim dramatycznym i niebywałym życiu, dopiero po 1989r. władza umożliwiła mu publiczną działalność. Stał się słynnym „żołnierzem wyklętym” i został awansowany do stopnia pułkownika w stanie spoczynku.
      Wszyscy podziwialiśmy niesamowitą sprawność fizyczną i umysłowo-intelektualną 94-letniego pułkownika Górskiego. To spotkanie na pewno pozostanie długo w naszej pamięci będąc prawdziwą żywą lekcją historii.
                                                                                                           W.Hoffmann

Scroll to Top
Skip to content