Aktualności

 

Gala Wolontariatu 2016

      Dnia 14.05.2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła się VIII edycja Gali Wolontariatu, podczas której nagrodzono 57 najbardziej zasłużonych wolontariuszy powiatu poznańskiego. Wicestarosta Tomasz Łubiński wręczając wyróżnionym  okolicznościowe statuetki  podkreślił, że bezinteresowna chęć niesienia pomocy innym jest szczególną postawą  zasługującą na uwagę i aprobatę i nagrodził tych, którzy w wyróżniający  sposób przyczynili się do rozpowszechnienia aktywności charytatywnej w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

      Wśród wyróżnionych swarzędzan jest pani Monika Będziecha-Tischer, nauczycielka z naszego liceum, która od przeszło 10 lat piastuje funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Swarzędzu z siedzibą w naszej szkole, poświęcając swój czas pracy na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących, wielodzietnych, zaniedbanych, niewydolnych wychowawczo lub zagrożonych patologią. Gratulujemy.

                                                                                             Wojciech Hoffmann

 

 

Scroll to Top
Skip to content